Onze gemeenschap

De Franse Gemeenschap
in een oogopslag


De Franse Gemeenschap van België beheert alle materies die haar werden toegewezen in de grondwet en in de institutionele hervormingswetten, met andere woorden, de materies over personen en taalgebruik.

Deze materies vallen momenteel onder de sectoren cultuur, onderwijs, onderzoek en opleiding, gezondheid (exclusief preventieve geneeskunde), hulp aan jongeren, infrastructuren, sport en internationale relaties.

Cultuur

Podiumkunsten (theater - muziek - dans), cultureel erfgoed, plastische kunsten, letteren, boeken en talen, bibliotheken, permanente opleiding en jeugdbeleid, audiovisueel beleid en multimedia.


Onderwijs, onderzoek en opleiding

Onderwijs (kleuter-, primair, secundaire, gespecialiseerd, hoger universitair en niet-universitaironderwijs, onderwijs voor sociale promotie, afstandsonderwijs, artistiek onderwijs), PMS-centra en studiebeurzen, wetenschappelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd in universiteiten, FWO en aanverwante fondsen (FGWO, IIKW, FONL), afgesproken onderzoeksgebieden, speciale fondsen voor onderzoek in universiteiten en het Fonds voor collectief fundamenteel onderzoek.


Persoonsgebonden materies

Kinder- en jeugdzorg, gezondheid (medische inspectie op school, gezondheidsbevordering, kinderbeleid, universitaire ziekenhuizen, gehandicaptenbeleid) en sport (aanmoedigen tot het uitoefenen van sport, BLOSO).


Intra-Belgische en internationale relaties

Samenwerking met de gemeenschappen en gewesten en internationale samenwerking.


naar boven